Bæredygtighed

Vi ønsker at gøre noget godt for miljøet

Uni-Technology investerer i bæredygtig produktion

For Uni-Technology er det helt naturligt, at vi tager ansvar for den udledning af drivhusgasser, vores produktion genererer. Hvis Danmark skal nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030, er vi alle nødt til at bidrage og investere i bæredygtig produktion.

Klimaklar Produktionsvirksomhed

I juli 2022 gennemførte vi Klimaklar Produktionsvirksomhed, som er et forløb støttet af Dansk Industri og Industriens fond. Forløbet styrker virksomhedens vækst og konkurrenceevne gennem CO2 regnskab i henhold til Greenhouse Gas protokollen (se nedenfor), klimastrategi og klimakommunikation.

CO2 regnskab

I forbindelse med Klimaklar Produktionsvirksomhed fik vi lavet vores første CO2 regnskab for basisåret 2018. Regnskabet viser, at vores samlede aftryk udgjorde 592 tons CO2 ækvivalenter. Dette er udgangspunktet for vores målsætning om at reducere vores udledning med 70% i scope 1 og 2 i 2030.

Vores næste CO2 regnskab bliver for 2022, hvor vi også vil publicere vores første klimarapport. Det bliver spændende at se, hvor meget vi har reduceret vores CO2 udledning og dermed opnå en endnu mere bæredygtig produktion.

Se hele vores CO2 regnskab for 2018 >

Science Based Target initiative (SBTi)

SBTi er er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project, World Resources Institute, WWF Verdensnaturfonden og FN Global Compact. Initiativet er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag og bæredygtig produktion i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille CO2 reduktionsmål i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

Gennem vores tilslutning til SBTi forpligter vi os til at:

 • Reducere vores klimaaftryk i scope 1 og 2 med minimum 50% frem mod 2030
 • Monitorere og reducere vores scope 3 aftryk
 • Rapportere årligt om vores udledning og fremskridt mod målene

Greenhouse Gas (GHG) protokollen

Greenhouse Gas (GHG) protokollen er den førende internationale standard for, hvordan CO2-udledninger skal kvantificeres og rapporteres som CO2-ækvivalenter under tre forskellige typer udledninger, refereret til som Scope 1, 2 og 3.

Scope 1
Direkte udledninger fra virksomhedens processer.

Scope 2
Indirekte udledninger fra forsynet energi.

Scope 3
Indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms.

Vi støtter Verdensmålene

FN’s Verdensmål udgør en vigtig basis for at udvikle verden på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Vi støtter alle målene, men vi har valgt, at især 2 af dem skal indgå som en aktiv del af vores måde at drive virksomhed på.

Uni-Technology forpligter sig til at reducere brugen af ressourcer i produktionen. Vi

 • Fokuserer på at købe grønt
 • Minimerer spild og unødig brug af fx flytransport og andre højtudledende aktiviteter
 • Energioptimerer
 • Øger genbrug i videst muligt omfang
 • Håndterer kemikalier forsvarligt
 • Sorterer affald

Uni-Technology er tilsluttet SBTi og forpligter sig dermed til at 

 • Reducere CO2-udledningen med minimum 50% i scope 1 og 2 i 2030
 • Måle og rapportere CO2-udledning i alle 3 scopes i vores årlige klimarapportering
 • Iværksætte initiativer til at reducere udledningen i alle 3 scopes bla. i samarbejde med vores leverandører.

Klik på logoet herover, hvis du vil vide mere om Verdensmålene. 

Kontakt os!

Skal du have udviklet produktionsværktøjer, sprøjtestøbeforme, finmekanik og prototyper, så er vi din specialist.

Vi vil hjælpe dig med at skabe løsninger, der forbedrer din virksomhed.