Miljøstrategi

Vi ønsker at gøre noget godt for miljøet

Uni-Technologys miljøstrategi skal bringe os tættere på vores målsætninger til gavn for miljø, kunder, medarbejdere og virksomhed.

Vores miljøstrategi definerer, hvordan vi arbejder på at minimere miljøbelastningen fra vores kontor, IT-udstyr, maskiner og udstyr, transport, indkøb og øvrige relevante områder.

Vores væsentligste miljøpåvirkninger er vores

 • Ressourceforbrug (materiale-/råvareforbrug, øvrige indkøb, affald og vand).

 • Energiforbrug (el og varme).


Vi er tilsluttet Science Based Targets initiative (SBTi) og arbejder på at blive miljøcertificeret evt. efter ISO 14001 Miljøledelse eller lignende.

Målsætning

Det er Uni-Technologys mål, udover at overholde lovgivning og andre krav, at bidrage til en langsigtet bæredygtig samfundsudvikling, hvor vi stræber efter løbende at mindske vores miljøpåvirkning gennem systematisk at arbejde med forbedringer.

Vi ønsker at

 • Opnå en absolut reduktion i vores udledning i scope 1 og 2 på 70% i 2030 ift. vores basisår 2018.
 • Måle og rapportere på udledningen i scope 3 mhp. at iværksætte initiativer til at opnå reduktioner.


I henhold til vores tilslutning til SBTi har vi forpligtet os til netop det. Dog har vi valgt et lidt mere ambitiøst mål for vores reduktion i scope 1 og 2; nemlig 70% i stedet for 50%.

Uni-Technology har gennemført Klimaklar Produktionsvirksomhed
Uni-Technology blev Klimaklar Produktionsvirsomhed i 2022.
Klimaklar Produktionsvirksomhed diplom
Klik på diplomet for at se de i fuld størrelse.

Reduktionsplan

Vi vil nå vores mål ved at:

 • Indkøbe så bæredygtigt som muligt og samarbejde med vores leverandører om at skabe bæredygtige tiltag.

 • Forebygge forurening og minimere affaldsmængder ved at sørge for, at vores affald så vidt muligt bliver genanvendt.

 • Minimere vores energiforbrug og benytte vedvarende energikilder.


En energigennemgang af vores virksomhed har vist et stort potentiale for at reducere vores energiforbrug. Vi har identificeret en række projekter, som vi vil implementere.

Desuden er vi gået i dialog med vores leverandører om muligheden for, at de i fremtiden kan levere produkter og services med faldende CO2-aftryk.

Vi støtter Verdensmålene

FN’s Verdensmål udgør en vigtig basis for at udvikle verden på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Vi støtter alle målene, men vi har valgt, at især 2 af dem skal indgå som en aktiv del af vores måde at drive virksomhed på.

Bæredygtighed SDG 12
Klik på ikonet hvis du vil vide mere om Verdensmål 12.

Uni-Technology forpligter sig til at reducere brugen af ressourcer i produktionen. Vi

 • Fokuserer på at købe grønt
 • Minimerer spild og unødig brug af fx flytransport og andre højtudledende aktiviteter
 • Energioptimerer
 • Øger genbrug i videst muligt omfang
 • Håndterer kemikalier forsvarligt
 • Sorterer affald
Bæredygtighed SDG 13
Klik på ikonet hvis du vil vide mere om Verdensmål 13.

Uni-Technology er tilsluttet SBTi og forpligter sig dermed til at 

 • Reducere CO2-udledningen med minimum 50% i scope 1 og 2 i 2030
 • Måle og rapportere CO2-udledning i alle 3 scopes i vores årlige klimarapportering
 • Iværksætte initiativer til at reducere udledningen i alle 3 scopes bla. i samarbejde med vores leverandører.
Klik på ikonet hvis du vil vide mere om Verdensmålene.

Kontakt os!

Skal du have udviklet produktionsværktøjer, sprøjtestøbeforme, finmekanik og prototyper, så er vi din specialist.

Vi vil hjælpe dig med at skabe løsninger, der forbedrer din virksomhed.