2023 bliver endnu et godt år for Uni-Technology

2022 var et godt og travlt år, hvor vi trods diverse kriser i ind- og udland landede et tilfredsstillende resultat.

2023 bliver ikke mindre travlt. Vi har skruet yderligere op for ambitionerne og aktivitetsniveauet.

Klimaklar produktionsvirksomhed og CO2 regnskab

I 2022 startede Uni-Technology en rejse mod at blive mere bæredygtig. Første milepæl blev nået, da vi i juli modtog vores diplom for at have gennemført Dansk Industris program Klimaklar Produktionsvirksomhed. I den proces fik vi bl.a. lavet vores første CO2-regnskab for basisåret 2018.

I starten af 2023 laver vi CO2 regnskab for 2022, så vi kan se, hvordan det har udviklet sig. Det kommer til at danne grundlag for de CO2-besparende initiativer, vi skal igangsætte for at nedbringe udledningen af CO2 i vores virksomhed.

En af de store aktiviteter bliver at gå i dialog med vores leverandører om, hvordan vi kan måle og nedbringe den CO2-udledning, der er forbundet med deres leverancer til os. Det er vores mål at kunne servicere vores kunder med beregninger af CO2-aftrykket på vores egne leverancer.

Science Based Targets initiative (SBTi)

En anden milepæl blev nået i efteråret, da vi blev godkendt af SBTi. Det betyder bl.a., at vi forpligter vi os til at:

  • Reducere vores klimaaftryk i scope 1 og 2 med minimum 50% frem mod 2030
  • Monitorere og reducere vores scope 3 aftryk
  • Rapportere årligt om vores udledning og fremskridt mod målene

 

Vi har meldt os ind i den klub af virksomheder, der gør en aktiv indsats for at nedbringe CO2-udledningen.
Energioptimering

Et af vores første projekter til at nedbringe vores CO2-aftryk er energioptimering. Vi har netop gennemført en screening i vores produktion, der kaster lys de områder, hvor vi kan nedbringe vores energiforbrug og dermed vores CO2-udledning.

Vi vil i den kommende tid foretage investeringer i en række energireducerende tiltag. Vores mål er at nedbringe vores samlede energiforbrug per omsætningskrone med minimum 25 % frem til 2030.

gnistafdeling
Der bruges meget energi til maskiner, ventilation, opvarmning, køling, trykluft, belysning m.m.
Digitalisering

Her i starten af 2023 kigger vi ind i vores arbejdsprocesser, for at se om ikke nogen af dem kunne gøres smartere. Vi er pt. ved at finde ud af, hvor vi får størst gevinst ved at sætte ind med nye digitale processer.

Vi ønsker at imødekomme de nye krav til digitalisering i årsregnskabsloven, at frigøre tid til andre opgaver samt at gennemføre en generel modernisering af vores processer til gavn for både kunder, medarbejdere og andre partnere.

ISO9001

Vi ønsker at få endnu bedre styr på vores processer og dokumentation.

Derfor skal 2023 være året, hvor Uni-Technology bliver ISO9001-certificeret. Vi har forberedt os i nogen tid, og nu skal vi have certifikatet i hus.

ISO9001:2015

Vi glæder os til processen, som vil være til gavn for både vores kunder og for Uni-Technology.

Der er fart på hos Uni-Technology. Vi har lavet en ambitiøs plan, som vil skabe forandring og udvikle virksomheden positivt på en række områder.

Klik på links i bunden af siden og følg vores rejse på de sociale medier.

Kontakt os og lad os sætte din ide i produktion

Salg, udvikling og produktion

Klimaklar produktionsvirksomhed

Lignende cases og nyheder