3D-printet prototype – fra idé til produktion

Det hele startede med en idé på en serviet

Fra en idé over produktudvikling og til lancering på verdensmarkedet i én samlet proces ved hjælp af 3D-printet prototype

I 2008 fik designeren Mikkel Hartvig Andersen en idé, som ville løse et slitage-problem i sejlmager-industrien. Tanken var grundlæggende at lave en beskytter, som kunne aflaste vævet tekstil mod friktions- og slidtagefølgerne fra ekstreme mekaniske belastninger. Ideen var baseret på et enkelt støbt plastemne.

Siden da har Siriuz og Uni-Technology produceret en lang række produkter med det fælles træk, at alle processer fra idé til færdigt produkt har været gennemført kun mellem disse to virksomheder.

Siriuz starter typisk med at komme med markedsbehovet og designforslag til løsningen. Designfasen er stærkt hjulpet af den omfattende viden om produktion af 3D-print, som Uni-Technology råder over, at de geometriske designparametre meget hurtigt er afklarede i processen.

Da Uni-Technology er producenter af støbeforme, er dialogen om designkonsekvenserne i relation til produktionen allerede i gang. Væsentlige forbedringer til designet bliver på denne måde allerede inddraget hvorved forsinkelser, omkostninger og fejlmuligheder minimeres.

Herefter drages projektet videre ind til FEM-analyse – stadig hos Uni-Technology – hvor de forskellige egenskaber simuleres og afstemmes med designerens krav til alt fra brudstyrke og fleksibilitet helt ned til støbetider og stykomkostningen per emne.

For en virksomhed som Siriuz er denne proces vital. Dels for at nå et tilfredsstillende produkt men også fordi omkostninger er reduceret med hjælpe af en 3D-printet prototype.

3D print hos værktøjsproducent

Uni-Technologys dybdegående viden og kapacitet på dette område gør, at specielle dummies kan fremstilles således at forskellige materialer kan samprintes f.eks. gummi og nylon i ét emne. Derved kommer man endnu tættere på en godkendelse af et endeligt design til den dyre værktøjsfremstilling.

Kontakt os og lad os sætte din ide i produktion

Salg, udvikling og produktion

Klimaklar produktionsvirksomhed

Hele denne proces har været gennemført mellem 3-4 mennesker – fra idé til produkt – og Siriuz’ portefølje af produkter havde ikke været det samme uden samarbejdet med Uni-Technology.
Så simpelt kan det siges.

Mikkel Hartvig Andersen
Direktør og stifter

Siriuz ApS, producent og markedsfører af Coverfeed® og Foilfeed®

For Siriuz er selve værktøjsfremstillingen også et vidnesbyrd om den simple og tætte arbejdsform, eftersom støbeværktøjernes udformning er konstrueret i tæt dialog med Siriuz. Vægtninger af afskrivningstider, fremtidsmuligheder, emnepriser og kvalitet er afklarede med det samme.

Hele forløbet fra den indledende idé gør, at når formen bliver taget i brug første gang, er justeringerne så minimale som det overhovedet kan lade sig gøre, og derfor er den første produktionsserie oftest klar med det samme. Moden til at møde markedet og kunderne.

Seneste cases og nyheder